ZGC 151 makroporowata seria styrenu silnie kwasowa żywica kationowymienna

„Hydrolite” ZGC 151 jest rodzajem żywicy kationowymiennej, która ma grupę sulfonową (-SO 3 H) w kopolimerze styren-dietylen-benzen o makroporowatej strukturze. Stosowany jest głównie do produkcji wody czystej i ultraczystej oraz oczyszczania skondensowanej wody, a także do oczyszczania ścieków i odzyskiwania metali szlachetnych.