ZGA351 makroporowata seria styrenu silnie zasadowa żywica anionowymienna

„Hydrolite” ZGA 351 jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która zawiera czwartorzędową grupę amonową [-N(CH3 ) 3OH ] w kopolimerze styren-dietylen-benzen o makroporowatej strukturze. Stosowany jest głównie do produkcji wody czystej i ultraczystej oraz oczyszczania skondensowanej wody, a także do oczyszczania ścieków i odzyskiwania metali szlachetnych.

Wykonywanie norm: GB/T16580-1996 DL/T519-2004 SH2605.07-2003