Silnie kwasowa żywica kationowymienna z serii ZGC108 styrenu

„Hydrolite” ZGC108 jest rodzajem żywicy kationowymiennej, która zawiera grupę sulfonową (-SO 3 H) w kopolimerze styren-dietylenobenzen o 8% stopniu usieciowania. Stosowany jest głównie do miękkiej twardej wody i produkcji czystej wody, o dobrej zdolności wymiany i stabilności fizycznej.