Silnie kwasowa żywica kationowymienna serii ZGC 107 styrenu

Marka „Hydrolite” ZGC107 to rodzaj żywicy kationowymiennej, która zawiera grupę sulfonową (-SO 3 H) w kopolimerze styren-dietylen-benzen o 7% stopniu usieciowania. Stosowany jest głównie do miękkiej twardej wody i produkcji czystej wody, a także stosowany w hydrometalurgii i cukrownictwie, medycynie i glutaminianie sodu, może być stosowany jako katalizator i środek odwadniający.