Silnie kwasowa żywica kationowymienna serii ZGC110 styrenu

„Hydrolite” ZGC 110 jest rodzajem żywicy kationowymiennej, która w kopolimerze styren-dietylenobenzen zawiera grupę sulfonową (-SO 3 H) o 10% stopniu usieciowania. Stosowany jest głównie do miękkiej twardej wody i produkcji czystej wody, o doskonałej stabilności fizycznej i zdolności antyoksydacyjnej.