ZGA 352 makroporowata seria styrenu silnie zasadowa żywica anionowymienna typu II

„Hydrolite” ZGA 352 jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która w kopolimerze styren-dietylenobenzen ma czwartorzędową grupę amonową [N-(CH3 ) 2C2H4OH ] o makroporowatej strukturze. Stosowany jest głównie do produkcji czystej wody o takich cechach, jak wysoka wydajność regeneracji i duża pojemność wymiany itd., szczególnie odpowiednia dla zasobu wodnego o wysokiej zawartości soli.