Silnie zasadowa żywica anionowymienna serii ZGA 307 styrenu

„Hydrolite” ZGA 307 jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która zawiera czwartorzędową grupę amonową [-N(CH3 ) 3OH ] w kopolimerze styren-dietylen-benzen o 7% stopniu usieciowania. Stosowany jest głównie do produkcji czystej wody i oczyszczania ścieków oraz ekstrakcji wolframu i molibdenu w produktach biochemicznych i hydrometalurgii.

Wykonywanie standardu: GB/T13660-1992 DL/T519-2004 SH2605.06-2003