Silnie zasadowa żywica anionowymienna serii ZGA 304 styrenu

„Hydrolite” ZGA 304 jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która zawiera czwartorzędową grupę amonową [-N(CH3 ) 3OH ] w kopolimerze styren-dietylen-benzen o 4% stopniu usieciowania. Stosowany jest głównie do produkcji wody czystej i ultraczystej oraz odbarwiania roztworu cukru i ekstrakcji substancji biochemicznej i pierwiastka promieniotwórczego.

Wykonanie normy: HG/T2163-1991 DL/T519-2004