Żywica usuwająca żelazo ZGC 858

„Hydrolite” ZGC 858 to usieciowana styren-DVB silna kwasowa żywica kationowa z obojętnym rdzeniem, płytką sulfonowaną strukturą powłoki. Jest to wysoce wydajna żywica usuwająca żelazo, zmiękczająca wodę. Ze względu na krótkie odstępy między grupami funkcyjnymi 90% grup funkcyjnych rozprowadza się na powierzchni kulek żywicy, co pomaga żywicy z dużą szybkością wymiany. Cała reakcja wymiany zachodziła na powierzchni kulek żywicy, bez potrzeby rozprzestrzeniania się do wnętrza żywicy. Zapobiega wyciekom jonów i zapewnia pełną regenerację.

Ze względu na swoją specjalną strukturę i unikalne właściwości fizykochemiczne, ZGC 858 jest najlepszym produktem do usuwania żelaza, wapnia i magnezu z wody pitnej.