ZG F860 Fluor Usuń żywicę jonowymienną

ZG F 860 to specjalna żywica o makroporowatej strukturze. Jest to kopolimer makrocząsteczkowy z aktywną grupą aluminiową na swojej matrycy styren-DVB. Ten rodzaj struktury chemicznej jest łatwy dla rodnika kwasu fluorowego w wodzie do utworzenia stabilnego związku złożonego, a tym samym ma na celu usunięcie i zmniejszenie stężenia fluoru w wodzie, ostatecznie osiągając krajowy standard wody pitnej, który wynosi poniżej 1 mg/L.

ZG F 860 może wypełnić filtr usuwający fluor i służyć jako środek do usuwania fluoru, a więc do usuwania fluoru bezpośrednio w domowych instalacjach wodnych. Ponadto, zgodnie z konkretnymi wymaganiami klientów, może być używany razem z innymi materiałami filtracyjnymi (np. węglem aktywnym lub innymi żywicami zmiękczającymi wodę).