ZG D890 makroporowata silnie zasadowa styrenowa żywica anionowymienna

Marka „Hydrolite” ZG D890 jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która w kopolimerze styren-dietylenobenzen ma czwartorzędową grupę amonową [-N(CH3)3OH] o makroporowatej strukturze . Ten produkt jest używany głównie do usuwania azotanów i azotynów w wodzie wodociągowej i pitnej, ma dobrą selektywność do azotanów; może być również stosowany w przemyśle cukrowniczym, silnie zasadowa grupa wymiany i makroporowata struktura są pomocne w absorpcji pigmentu i zanieczyszczeń w roztworze cukru.