Silnie kwasowa żywica kationowymienna z serii ZGC108DQ styrenu

„Hydrolite” ZGC108DQ jest rodzajem żywicy kationowymiennej, która zawiera grupę sulfonową (-SO 3 H) w kopolimerze styren-dietylen-benzen o 8% stopniu usieciowania. Stosowany jest głównie do miękkiej twardej wody i produkcji czystej wody, o dobrej zdolności wymiany i stabilności fizycznej.