ZGD860 makroporowata żywica chelatowa azylfosfonianowa

Żywica D840 marki „Zheng Guang” jest rodzajem żywicy chelatowej, która ma słabo kwaśny azylfosfonian (-CH 2 NHCH 2 PO 3 -) w kopolimerze cynamonu styrenu i dietenoidu benzenu o specjalnej makroporowatej strukturze. Produkt ten może utrwalać i chelatować jeden lub kilka rodzajów określonych kationów w szerokim zakresie, nawet w roztworze o dużej zawartości. Stosowany jest głównie do oddzielania i odzyskiwania jonów metali szlachetnych, zwłaszcza do wtórnej rafinacji solanki przy zastosowaniu penetracji jonów wapnia i magnezu jako wzorca kontrolnego w procesie wytwarzania alkalicznej membrany jonowej.