Makroporowata żywica tioureido ZGD840 chelatująca

Żywica „Hydrolite” ZGD840 jest rodzajem żywicy chelatującej, która ma słabo kwaśny tioureido (-CH 2 -SC-NHNH 2 ) w kopolimerze cynamonu styrenu i dietenoidu benzenu o specjalnej makroporowatej strukturze. Produkt ten może utrwalać i chelatować jeden lub kilka rodzajów określonych kationów w szerokim zakresie, nawet w roztworze o dużej zawartości. Stosowany jest głównie do oddzielania i oczyszczania wolnej rtęci i metali szlachetnych, o cechach takich jak jednorodne ziarno i dobra intensywność mechaniczna.