Żywica chelatująca makroporowata diacetoksyl imina ZGD851

Żywica „Hydorlite” ZGD851 jest rodzajem żywicy chelatującej, która ma słabo kwaśny diacetoksyl iminowy [-CH 2 N-(CH 2 OOH) 2 ] w kopolimerze cynamonu styrenu i dietenoidu benzenu o specjalnej makroporowatej strukturze. Produkt ten może utrwalać i chelatować jeden lub kilka rodzajów określonych kationów w szerokim zakresie, nawet w roztworze o dużej zawartości. Stosowany jest głównie do oddzielania i odzyskiwania jonów metali szlachetnych, zwłaszcza do wtórnej rafinacji solanki, gdy zawartość strontu jest zbliżona lub wyższa od zawartości wapnia w procesie alkalicznej produkcji membrany jonowej.