ZGC353YT seria styrenu makroporowata silnie zasadowa żywica anionowymienna cynamonu

„Hydrolite” ZGC353YT jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która zawiera czwartorzędową grupę amonową [-N(CH 3 ) 3 OH] w kopolimerze cynamonu styrenu i dietynoidu benzenu o makroporowatej strukturze. Stosowany jest głównie do pochłaniania, wzbogacania i oczyszczania uranu w kopalni uranu i jej ścieków, wzbogacania i oddzielania toru i plutonu oraz uranu w przemyśle jądrowym, oczyszczania i odzyskiwania wanadu ze ścieków wytwarzanych podczas syntezy amoniaku, oddzielania i usuwania cynku w elektrolicie niklowym.