ZGA 454-w Makroporowata słabo zasadowa żywica anionowymienna z serii kwasu akrylowego

Marka „Hydrolite” ZGA 454-W jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która zawiera trzeciorzędową grupę aminową [-N(CH 3 ) 2 ] w sieciującym kopolimerze kwasu akrylowego o makroporowatej strukturze. Jest stosowany specjalnie do oddzielania i oczyszczania wolframu i molibdenu w hydrometalurgii, o cechach takich jak wysoka zdolność wymiany i dobry efekt separacji oraz wysoka intensywność mechaniczna i tak dalej.