ZGA 455 seria styrenowa makroporowata słabo zasadowa cynamonowa żywica anionowymienna

„Hydrolite” ZGA 455 jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która zawiera trzeciorzędową grupę aminową [-N(CH 3 ) 2 ] w kopolimerze cynamonu styrenu i dietynoidu benzenu o makroporowatej strukturze. Stosowany jest głównie do pochłaniania i odzyskiwania auru z roztworu i ścieków zawierających aurum, pochłaniania i odzyskiwania sześciowartościowego chromu w roztworze i ścieków zawierających chrom, pochłaniania i odzyskiwania sześciowartościowego hydrargyrum z roztworu i ścieków zawierających hydrargyrum.