ZGC 258FD makroporowata seria kwasu akrylowego słabo kwaśna żywica kationowymienna

„Hydrolite” ZGC 258FD to rodzaj żywicy kationowymiennej, która w kopolimerze kwasu akrylowego posiada grupę kwasu karboksylowego (-COOH) o makroporowatej strukturze. Stosowany jest głównie do zmiękczania wody, dealkalizacji wody pitnej w przemyśle spożywczym, zwłaszcza do usuwania wodorowęglanów i węglanów oraz innych zasadowych gatunków soli, a także do odzyskiwania i oczyszczania ścieków zawierających cynk i nikiel, oddzielania i oczyszczania medycyny biochemicznej i tak dalej.