ZGD750 polistyrenowy makroporowaty, żywica anionitowa silnie zasadowa typu I, forma chlorkowa

„Hydrolite” ZGD750 to makroporowata, silna zasadowa styrenowa żywica anionowymienna. Może skutecznie usuwać substancje organiczne o dużej masie cząsteczkowej i organiczne substancje barwiące z ujemną elektrycznością i elektrycznie obojętne. Szczególnie nadaje się do odbarwiania cukru skrobiowego z dużą szybkością wymiany i doskonałą zdolnością adsorpcji, ponadto ma dużą zdolność odbarwiania i ma silną zdolność do przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Odpowiednia wielkość porów i objętość porów sprawiają, że ZGD750 ma stosunkowo dużą powierzchnię właściwą, a tym samym większą pojemność adsorpcyjną i właściwości zapobiegające zanieczyszczeniom.