ZGA412 słabo zasadowa żywica anionowymienna z serii kwasu akrylowego

„Hydrolite” ZGA412 jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która ma trzeciorzędową grupę aminową [-N(CH 3 ) 2 ] w sieciującym szkielecie kwasu krylowego o strukturze makroporowatej. Posiada doskonałą zdolność wchłaniania substancji organicznej w naturalnej wodzie i może ją dogodnie uwalniać w procesie regeneracji, dzięki czemu zdolność przeciwdziałania zanieczyszczeniom substancji organicznej jest bardzo pierwszorzędna. Wykorzystywany jest głównie do produkcji czystej wody, przy czym zasób wodny zawiera wysoką zawartość substancji organicznej i soli, o takich cechach jak duża robocza pojemność wymiany i niskie jednostkowe zużycie regeneracyjne.