ZGA313 silnie zasadowa żywica anionowymienna z serii kwasu akrylowego

„Hydrolite” ZGA313 jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która zawiera czwartorzędową grupę amonową [-N(CH3 ) 3OH ] w sieciującym szkielecie kwasu akrylowego. Stosowany jest głównie do produkcji czystej wody, podczas gdy zasób wodny zawiera dużą zawartość substancji organicznej, o dużej roboczej pojemności wymiany i silnej zdolności do przeciwdziałania zanieczyszczeniom substancji organicznej i wkrótce.