SS-75 makroporowata silnie zasadowa styrenowa żywica anionowymienna

Marka „Hydrolite” SS-75 jest rodzajem żywicy anionowymiennej, która zawiera czwartorzędową grupę amonową [-N + (R 3 )] w strukturze styrenowej o makroporowatej strukturze. Służy przede wszystkim do usuwania tłuszczu i barwników w procesie spirytusu destylowanego.