D770 makroporowata słabo zasadowa styrenowa żywica anionowymienna

„Hydrolite” marka D770 to rodzaj żywicy anionowymiennej, która zawiera czwartorzędową grupę amonową [-N + (R 3 )] w strukturze styrenowej o makroporowatej strukturze. Służy do odbarwiania roztworu cukru i ekstrakcji leków biochemicznych oraz usuwania kwasu, koloru i zanieczyszczeń organicznych w roztworze niewodnym.